Powiat Toruński bez barier

Menu dodatkowe

Treść strony

Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży im. Unii Europejskiej

Zespołu Szkół Specjalnych w Chełmży im. Unii Europejskiej uczęszczają dzieci oraz młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, niepełnosprawnościami sprzężonymi. Głównym celem placówki jest wszechstronnie rozumiane dobro ucznia i jego rozwój. Szkoła ma na celu przede wszystkim zapewnienie każdemu z uczniów optymalnego poziomu rozwoju pozwalający na pełną autonomię. Szkoła dostosowuje odpowiednio metody i techniki  pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów, zatrudnia asystentów osób niepełnosprawnych pomagających uczniom w poruszaniu się po obiekcie szkolnym.

W zakresie udogodnień wychodzących naprzeciw oczekiwaniom osób niepełnosprawnych ruchowo szkoła posiada na parterze obiektu wszystkie drogi komunikacyjne bez progów, również świetlica umiejscowiona jest na parterze budynku. Wyposażenie szkoły dostosowane jest do potrzeb uczniów – m.in.: w klasopracowniach znajdują się stoliki dla uczniów dostosowane do wózków inwalidzkich.   

W szkole funkcjonują rozwiązania minimalizujące zjawisko cyfrowego wykluczenia poprzez m.in.: zapewnienie uczniom dostępu do internetu na dwóch stanowiskach w szkolnej świetlicy, oraz na trzech stanowiskach w bibliotece szkolnej. Specjaliści zajęć rewalidacyjnych prowadzą zajęcia z wykorzystaniem edukacyjnych programów komputerowych, a na stronie internetowej szkoły zamieszczone są elektroniczne wersje szkolnych dokumentów oraz aktualne wydarzenia z życia placówki.

Adres:
ulica: Stefana Kardynała Wyszyńskiego 7
87-140Chełmża
telefon/fax: (056) 6755680 , 6750745
e-mail: zsswchelmzy@gmail.com

W skład Zespołu wchodzą następujące szkoły:

Szkoła Podstawowa Nr 4 Specjalna,

Gimnazjum Nr 2 Specjalne,

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 Specjalna,

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Ministerstwo Cyfryzacji Budowa i dostosowanie strony do potrzeb osób niepełnosprawnych współfinansowane ze środków Ministra Cyfryzacji

Rozmiar czcionki

Wersja strony o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.